Birgit AnderssonBirgit Andersson
Redovisningsekonom
birgit@tryck.com
076 14 17 584

 

Huvudsyssla hos Wilsons Tryckeri
Ekonomiredovisning.

Detta gillar jag allra mest med mitt yrke
Det är omväxlande och självständigt i en trevlig arbetsmiljö.

Helst på fritiden
Sy kläder, baka bröd och kakor, motorcykelturer, resor.

Inspirationskälla
Naturen