Inger Palm Johansson
Grafiker
inger@tryck.com
0151-78 12 84

 

Huvudsyssla hos Wilsons Tryckeri
Originalarbete, tryckning digitalt.
Kundkontakt
Diverse kontorsarbete (faktuering, inskrivning av jobb) 

Detta gillar jag allra mest med mitt yrke
Omväxlingen (slipper sitta stilla)
Arbetsmiljön (lokalerna, utsikten)
Sorgtrycket
Arbetskamraterna
Närheten dit 

Helst på fritiden
Inne-och-utefåglar (gärna stora)
Promenader i skog och mark, utefter vår å
Svampplockning
Bilkörning
Tv-tittande (fotboll, boxning, hundra procent bonde, i
nämnd ordning)
Läsa böcker (helst deckare)
Sudoki, spider

Inspirationskälla
Utsikten
Trappan (betald motion)