Kerstin Pettersson
Redovisningsekonom
kerstin@tryck.com
0151-78 12 86

 

Huvudsyssla hos Wilsons Tryckeri
Hoppar in och jobbar extra med redovisning när det behövs. Jobbar även ute hos kunder.