Loove Pettersson
VD
loove@tryck.com
0151-78 12 81

 
Huvudsyssla hos Wilsons Tryckeri
Ägare, där jag försöker hålla mig uppdaterad inom
alla våra områden. Är även ute hos kunder så ofta jag hinner.

Detta gillar jag allra mest med mitt yrke
Jag brinner för företagande. Vill vara ett bollplank för andra
företagare. Tycker om att vara kreativ med datorns hjälp.

Helst på fritiden
Ägnar gärna fritiden tillsammans med familjen.
Exempelvis i husvagnen på någon idyllisk plats i Sverige.
Skulle gärna ägna mer tid till musik och lära mig mer om
fotografering. 

Inspirationskälla
Jag inspireras av andra företagare och entreprenörer.
Personer som vill förverkliga sina idéer
 inom företagande och innovation.