Monica Granström
Redovisningsekonom
monica@tryck.com
0151-78 12 82

Huvudsyssla hos Wilsons Tryckeri

Löpande redovisning samt att upprätta bokslut och deklarationer.