Kerstin Pettersson
Redovisningsekonom
kerstin@tryck.com

Huvudsyssla hos Wilsons Tryckeri

Hoppar in och jobbar extra med redovisning när det behövs. Jobbar även ute hos kunder