Loove Pettersson
VD
loove@tryck.com
0151-78 12 81

Huvudsyssla hos Wilsons Tryckeri

Ägare, där jag försöker hålla mig uppdaterad inom alla våra områden. Är även ute hos kunder så ofta jag hinner.

Detta gillar jag allra mest med mitt yrke

Jag brinner för företagande. Vill vara ett bollplank för andra företagare. Tycker om att vara kreativ med datorns hjälp.

Helst på fritiden

Ägnar gärna fritiden tillsammans med familjen. Exempelvis i husvagnen på någon idyllisk plats i Sverige. Skulle gärna ägna mer tid till musik och lära mig mer om fotografering.

Inspirationskälla

Jag inspireras av andra företagare och entreprenörer. Personer som vill förverkliga sina idéer inom företagande och innovation.