Välkomna hit på ett besök!

Eftersom lokalen tidigare har varit en skola så kommer det ibland in personer som har anknytning. Det kan exempelvis vara en anhörig till en tidigare elev, eller faktiskt eleverna själva. Vi välkomnar de som vill veta mer om oss och vår verksamhet, välkomna in!
Loove Pettersson och Olle Wilson