Wilsons Tryckeri & Redovisning AB

Vi utför redovisning och lönehantering för både det lilla företaget och det mellanstora. Behöver du hjälp med en privat deklaration finns vi också till hands.

Bokslut/årsredovisning

 • Sammanställning av bokslut
 • Samtliga balansrapporter specificeras och dokumenteras
 • Avskrivningar beräknas, intäkter och kostnader periodiseras
 • Därefter upprättas årsredovisningen

Deklaration

Upprättar deklarationer bland annat för:

 • Aktiebolag
 • Enskild firma/näringsidkare
 • Privatpersoner

Lönehantering

 • Löneberäkningar
 • Lönespecifikationer
 • Utbetalningar
 • Fakturering
 • Beräkning av semesterlöner och sjuklöner

Redovisning

 • Löpande bokföring innefattar allt som har med den vardagliga driften att göra
 • Inregistrering av leverantörsfakturor
 • Betalning av leverantörsfakturor
 • Fakturering
 • Rapportering av moms till Skatteverket
 • Rapporter och analyser

Utbildning

 • Företagsanpassade utbildningar för det lilla företaget men även för större
 • Starta eget/bolagsform
 • Moms och skatter
 • Balans- och resultaträkning