Wilsons Tryckeri & Redovisning AB

Här i före detta Kåsta skola finns vi. Välkomna hit!

Eftersom lokalen tidigare har varit en skola kommer det ibland in personer som har anknytning till platsen. Det kan exempelvis vara en anhörig till en tidigare elev eller eleverna själva. Vi välkomnar de som vill veta mer om oss och vår verksamhet.

Wilsons Tryckeri och Redovisning AB i före detta Kåsta skola